Privacy Policy

Blogul w.worldclass.ro este un serviciu gratuit furnizat ca atare de către World Class, cu sprijinul colaboratorilor şi partenerilor săi, şi care va fi numit în continuare World Class.

w.worldclass.ro este un blog în limba română - canal interactiv de media - creat, dezvoltat şi operat de World Class, şi căruia i se aplică următorii Termeni de Utilizare care includ, dar fără a se limita la acestea, toate textele, pozele, uneltele interactive, testele online, produsele digitale, evenimentele, avatarul, paginile personale, jurnalele online, forumurile, felicitările, recomandările şi concursurile publicate în toate paginile blogului.

w.worldclass.ro nu va fi considerat responsabil pentru nicio încălcare a acestor Termeni de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu conţinutul prezentului document vă rugăm să nu utilizaţi serviciile acestui blog, oricare ar fi acestea. Vă rugăm ca de fiecare dată când reveniţi pe acest blog să verificaţi dacă Termenii de utilizare au fost modificaţi. Dacă schimbările eventuale din Termenii de Utilizare ai Blogului nu sunt conforme cu dorinţele dumneavoastră vă rugăm notificaţi acest lucru în cel mai scurt timp posibil proprietarului blogului, World Class, la adresele de contact disponibile în acest document. Utilizarea în continuare a blogului implică acceptarea de către dumneavoastră a acestor Termeni de Utilizare.

Accesul dumneavoastră la acest blog desemnează acordul cu termenii de utilizare prezentaţi în acest document. Accesul neautorizat, distribuţia, reproducerea, copierea, restransmiterea, publicarea, vânzarea, utilizarea comercială sub orice formă, sau oricare alt tip de transfer a oricărei părţi din blogul w.worldclass.ro, inclusiv dar fără a se limita la acesta, tot conţinutul, serviciile, produsele digitale, evenimentele, sunt prin prezenta strict interzise.

w.worldclass.ro îşi rezervă dreptul să completeze şi/sau să modifice aceşti Termeni de Utilizare cu Termeni Adiţionali care se vor publica în pagina serviciului corespunzător căruia acei termeni li se aplică. Prin prezenta sunteţi de acord că aceşti Temeni Adiţionali fac parte din Termenii generali de Utilizare şi se supun aceloraşi reguli.

Politica de copyright

Categorii de conţinut
Conţinutul şi elementele de grafică ale blogului w.worldclass.ro, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conţinutul video şi audio, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilitatilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau campanii promoţionale etc.) aparţin w.worldclass.ro şi partenerilor săi şi reprezintă Conţinutul w.worldclass.ro.

Utilizarea conţinutului
Conţinutul w.worldclass.ro, indiferent de zona în care se află în site şi indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane în scop comercial, se poate face numai cu acordul scris şi expres al w.worldclass.ro. Acordul scris se cere pentru:
• reproducerea sau stocarea Conţinutului w.worldclass.ro, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.
• modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului w.worldclass.ro, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea w.worldclass.ro.
• îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al w.worldclass.ro asupra Conţinutului blogului w.worldclass.ro.
În oricare dintre cazurile contrare, World Class îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă, în virtutea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor copyright-ului.
Orice utilizare a conţinutului w.worldclass.ro, alta decât cea menţionată expres în aceşti Termeni de Utilizare este strict interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului w.worldclass.ro în orice scop pentru care se cere acordul expres pot fi făcute în scris la adresa: webmaster@worldclass.ro.

Prin transmiterea de conţinut care nu este în acord cu limitările mai sus menţionate, sunteţi de acord cu faptul că sunteţi singurul responsabil şi veţi despăgubi worldclass.ro în cazul producerii vreunui prejudiciu.

Limitarea răspunderii

w.worldclass.ro nu poate garanta implicit sau expres, pentru conţinutul de pe blog, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de membri înregistraţi. w.worldclass.ro nu îşi asumă răspunderea în niciun caz, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect de date, informaţii, imagini colectate de pe w.worldclass.ro. De asemenea, w.worldclass.ro nu garantează acuratetea, corectitudinea sau caracterul actual al conţinutului ori serviciilor furnizate de blog. De asemenea, w.worldclass.ro nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe site sau în orice altă formă nu conţin viruşi ori alte surse distructive de cod sau alte proprietăţi distructive.

Prin prezenta sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere blogul w.worldclass.ro pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a neutilizării corecte sau frauduloase a blogului.

Pentru caz de forţă majoră, w.worldclass.ro împreună cu colaboratorii săi, este exonerat total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic de la w.worldclass.ro, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele worldclass.ro, erorile de operare, greva etc.

Schimbarea termanilor de utilizare

worldclass.ro îşi rezervă dreptul de a modifica oricând, în orice împrejurare, aceşti Termeni de Utilizare, fără un aviz prealabil. Este recomandat să reveniţi în această pagină cel puţin o dată pe lună, ca sa puteţi afla în timp util de orice modificare adusă Termenilor de Utilizare.

Litigii

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor site-ului şi toate efectele juridice pe care acceptarea le produce, sunt guvernate de legea română în vigoare şi vor fi analizate şi judecate, de către instanţa română.

x

W.Worldclass.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >